Certificat de professionalitat de Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologia Web (IFCD0210)

Curs oficial de 630 hores 100% subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Aquest curs ofereix els coneixements d’entorn Front End, Back End i implementació. A més, està pensat per a que l’alumne surti amb un perfil de Full Stack, que li permetrà manejar-se amb habilitat en tots els principals camps d’acció de desenvolupament web.

Objectius del curs

A través d’aquest curs podràs desenvolupar documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologia web, partint d’un disseny tècnic ja elaborat, realitzant, a més, la verificació, documentació i implementació dels mateixos.

RESERVA LA TEVA PLAÇA

Treballar dur no és treballar més; és fer-ho de manera més intel·ligent.
¡Apunta’t ara i comença a enriquir el teu talent!

Ocupacions i sortides professionals

  • Programadors d’aplicacions informàtiques

  • Tècnics web

  • Programadors web

  • Programadors multimèdia

Itineraris i Dates

El curs és un certificat de professionalitat de nivell 3 i equival a una titulació oficial superior.

Aprofita aquesta oportunitat única i reserva la teva plaça ara!

Itinerari 1

630h De dilluns a divendres de 08:45h a 14:45h

Formació Complementària – Inserció laboral  30/04/2021 – 03/05/2021  (9h a 14h)

Mòdul 3 – Implementació d’apps web  04/05/2021 – 25/05/2021

Formació Complementària – PRL 26/05/2021 – 03/06/2021  (9h a 14h)

Pràctiques professionals no laborals: A partir del 04/06/2021

Itinerari 2

630h De dilluns a divendres de 15h a 21h

Mòdul 1 – Programació web en l’entorn client 25/02/2021 – 08/04/2021

Mòdul 2 – Programació web en l’entorn servidor 09/04/2021 – 04/06/2021

Formació Complementària – Inserció laboral  07/06/2021 – 08/06/2021  (15h a 20h)

Mòdul 3 – Implementació d’apps web  09/06/2021 – 30/06/2021

Formació Complementària – PRL 01/07/2020 – 08/07/2021  (15h a 20h)

Pràctiques professionals no laborals: A partir del 09/07/2021

Itinerari 3

630h De dilluns a divendres de 08:30h a 14h

Mòdul 1 – Programació web en l’entorn client 19/04/2021 – 03/06/2021

Mòdul 2 – Programació web en l’entorn servidor 04/06/2021 – 05/08/2021

Mòdul 3 – Implementació d’apps web 06/08/2021 – 10/09/2021 (Vacances del 9 al 20 d’Agost)

Formació Complementària – PRL 13/09/2021 – 22/09/2021 (9h a 14h)

Pràctiques professionals no laborals: Del 21/09/2021 al 29/10/2021

Curs totalment subvencionat

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Aquest curs forma part del projecte Bit Academy, que té com a objectiu fer accessible la millor formació informàtica al conjunt de la societat.

Curs 100% subvencionat pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) impartits per instructors de contrastada experiència. Està dirigit tant a treballadors en situació d’atur com a treballadors en actiu que desitgen millorar el seu perfil professional.

Metodologia

La metodologia docent que emprarem segueix el model d’aprenentatge definit a la entitat, definit com: expert, participatiu, col·laboratiu i autònom.

Continguts del curs

MF0491_3 Programació web en entorn client (180 hores)

1. Disseny web
2. Llenguatges de marca generals
3. Llenguatges de marca per a presentació de pàgines web

1. Arquitectures d’aplicacions web
2. Navegadors web
3. Creació de contingut web dinàmic
4. Llenguatges de guió d’ús general
5. Contingut multimèdia
6. Single page Application (SPA)

MF0492_3 Programació web en entorn servidor (240 hores)

1. El procés de desenvolupament web
2. Orientació a objectes
3. Arquitectures web
4. Llenguatges de programació d’apps web en entorn servidor

1. Model de dades
2. Sistemes de gestió de BBDD (SGBD)
3. Llenguatges de gestió de BBDD. L’estàndard SQL
4. Llenguatges de marques d’ús comú en entorn servidor
5. BBDD NoSQL

1. Arquitectures distribuïdes orientades a serveis
2. Programació de serveis web en entorns distribuïts

MF0493_3 Implementació d’apps web en entorns Internet, intranet i extranet (90 hores)

1. Internet
2. La World Wide Web
3. Aplicacions web
4. Desenvolupament i desplegament d’aplicacions web
5. Verificació d’aplicacions web
6. Control de versions
7. Documentació d’aplicacions web

Els millors instructors

Formadors acreditats i amb experiència.

A Bit tots els instructors són formadors certificats oficials de Microsoft. La màxima garantia de la seva capacitat tècnica i docent. Un equip instructor altament qualificat que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com a experts en el seu àmbit. Professionals capaços de transferir de forma amena i entenedora els conceptes tècnics més abstractes.

Forma’t amb nosaltres

BIT és un centre de formació oficial de Microsoft, CompTIA i Hortonworks que utilitza documentació oficial per dur a terme cada curs. Organitza els cursos en grups reduïts de menys de 20 alumnes perquè rebis una millor atenció de l’equip instructor. A més, per assegurar la qualitat pedagògica de la formació, compten amb un equip de pedagogs i psicòlegs especialitzats en formació contínua que col·laboren en el disseny i organització de les activitats del curs, així com en millorar contínuament la metodologia didàctica i capacitat docent dels formadors.

Email: info@bit.es
Telèfon: 93 209 29 66