Titulació Oficial Superior

Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web (IFCD0210)

Curs oficial de 510 hores i 100% subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu.

Desenvolupa aplicacions amb tecnologia web per treballar al sector digital

Desenvolupa documents i components software que constitueixin aplicacions informàtiques en entorns distribuïts utilitzant tecnologia web, partint d’un disseny tècnic ja elaborat, realitzant, a més, la verificació, documentació i implementació dels mateixos.

📍 Modalitat online

Curs en modalitat online síncrona a través d’aula virtual.

💻 Formato Bootcamp

Perquè puguis treure el màxim partit i adquireixis les competències digitals claus per a incorporar-te ràpidament al mercat digital.

🏅 Certificat

Un cop acabada i superada amb èxit la formació, rebràs el certificat oficial superior de Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web.

0 h
Formació tècnica
0 h
Formació complementària
0 h
Pràctiques professionals no laborals

1ª convocatòria

Formació tècnica

Del 26 de gener al 10 de juny de 2022

De dilluns a divendres de 8.30h a 14h

Formació complementària

Del 16 de maig al 22 de juny de 2022

De dilluns a divendres de 9h a 14h

2ª convocatòria

Formació tècnica

Del 28 d'abril al 16 de setembre de 2022

De dilluns a divendres de 15h a 21h

Formació complementària

Del 19 al 28 de setembre de 2022

De dilluns a divendres de 15h a 20h

3ª convocatòria

Formació tècnica

Del 14 de març al 14 de juliol de 2022

De dilluns a divendres de 8.30h a 14.30h

Formació complementària

Del 15 al 26 de juliol de 2022​

De dilluns a divendres de 9h a 14h

Perfil dels destinataris

  • Títol de Batxillerat (o equivalent)
  • Estar en possessió d’un títol de Certificat de Professionalitat del mateix nivell
  • Estar en possessió d’un títol de Certificat de Professionalitat de Nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
  • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de 45 anys
  • En cas de no tenir la titulació requerida l’alumne ha de superar les proves de competència que assegurin la seva capacitació per al seguiment de el curs
  • Si estàs desocupat, has d’estar inscrit com a demandant d’ocupació.
  • Si estàs treballant, has d’estar inscrit com a demandant de millora d’ocupació. 

Important!

Per poder participar, has d'estar donat d'alta com a demandant d'ocupació o millora de l'ocupació al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Important!

Per poder participar, has d'estar donat d'alta com a demandant d'ocupació o millora de l'ocupació al SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Continguts del curs