Ordre TSF/223/2016 de 23 d’agost

 

Informem que segons ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost, la participació de persones aturades està limitada al 30% dels participants.